Påbygg

Utvidelse av
huset i høyden

Tilbygg

Utvidelse av
husets grunnflate

redesign

Fornyelse av huset
både innvendig og utvendig
 dsc3172

rebygg

Alle hus har sin historie, og hver tidsepoke sin egen stilart og historie som vi må respektere. Noen ønsker å tilbakeføre et eldre hus til sin opprinnelige stil, selv om planløsningen og materialvalg er mer moderne og bedre tilrettelagt for dagens behov. Andre ønsker å redesigne hele huset både utvendig og innvendig, gjerne med et resultat slik at huset fremstår moderne og tidsriktig. Samtidig er det en gunstig anledning til å gjøre energisparende tiltak.

For mer informasjon kontakt Bent Eddie Lie (bent.lie@stoltbolig.no)
 mg 1537 as smart object-1

moderne

samfunn

I dagens moderne samfunn ser vi gjerne at “to” familier flytter sammen. Behov for flere soverom, bad og oppholdsrom melder seg. Kanskje en egen ungdomsavdeling som på et senere tidspunkt lett kan omdannes til utleie-formål er en god løsning.
benteddie thumb
Gamle boliger blir nye med ReBygg fra Stolt Bolig
Påbygg, tilbygg, rehab – i Stolt Bolig heter det nå bare Rebygg – og det handler om å fornye og forbedre eksisterende boliger.
Les mer

skreddersydde

løsninger

Noen ønsker en utleiedel, som senere kan innlemmes i en egen del. En perfekt løsning, om en ønsker mer plass til ungdommen i huset på et senere tidspunkt. Enten en har planlegger tilbygg, påbygg, redesign eller ny bolig er det fornuftig å tenke nøye gjennom hvilke behov en har nå og på lengre sikt.
 mg 1382 as smart object-1

Kontakt oss

Stolt Bolig AS
Folkvordveien 11
4318 Sandnes


© Stolt Bolig AS 2016
Design og utvikling: Destino      •      Publiseringsløsning: Destinet
t: 950 72 800
@: post@stoltbolig.no
Stolt Bolig AS
Folkvordveien 11
4318 Sandnes
t: 950 72 800
@: post@stoltbolig.no


© Stolt Bolig AS 2016
Design og utvikling: Destino
Publiseringsløsning: Destinet