_dsc2936

Påbygg

Et påbygg er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate økes. Påbygget kan fremstå som en naturlig del av boligen, eller en kan velge en moderne tilnærming der påbygget blir et kontrastelement mot hovedhuset.