4villa%20kvinsland_dsc2641

Tilbygg

Et tilbygg er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, ved at det bygges på en ekstra del som sammenføyes med det orginale huset. Også her kan tilbygget være i samme stil, eller bryte helt med det opprinnelige. Bruk av riktige materialer og tilpassete proporsjoner er viktige detaljer for å få et vellykket resultat.