3471-S%C3%B8rb%C3%B8hagane%2007_12_2018%20FERDIG_Side_18
shutterstock_165825890
3471-S%C3%B8rb%C3%B8hagane%2007_12_2018%20FERDIG_Side_16

Sørbøhagene

3 arkitekttegnede rekkehus

PROSJEKTET ER UTSOLGT!

På Sørbøhagene selger vi nå 3 arkitekttegnede rekkehus med spenstige linje signert Aros arkitekter. Prosjektet ble vunnet i en konkurrasne for Sandnes Tomtesselskap, hvor kriteriene for løsning skal ivareta både estetikk, et godt romprogram, men kanskje aller viktigst – pris. Dette blir med andre ord, mye god bolig til en "rimelig" penge.

 

ULIKE TYPER - FOR ULIKE BEHOV


Rekkehusfeltet består av 3 hustyper, derav 1 tilgjengelig bolig (type B). Alle boligene har besøksstandard. Det er lagt vekt på å lage boliger med fleksible planløsninger som er tilpasset barnefamilier.

For å oppfylle krav i reguleringsbestemmelsene om 60 m2 sammenhengende hageareal, er den midterste boligen gjort bredere enn de andre, samtidig som fasaden er trukket delvis inn. Det muliggjør en stor nok hage mot sør. Samtidig gjør den ekstra bredden at det her blir plass til en tilgjengelig bolig med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet.
3471-S%C3%B8rb%C3%B8hagane%2007_12_2018%20FERDIG_Side_07

TAKTERRASSER - ET PLUSS 


Krav til sol på uteoppholdsareal har gjort at 2 av hustypene har fått takterrasser, siden det ikke er mulig å oppfylle solkrav på bakkeplan for disse. Takterrassene gir mulighet for et fleksibelt “bonusrom” i 3. etasje, som kan brukes som ekstra stue, kontor, eller soverom/gjesterom.

Det er utformet gode private uterom som er skjermet for innsyn, både på hagesiden mot sør, oppe på takterrassene og gårdsrommene ved inngangsparti. Det er planlagt god bod- /skapplass i boligene. Alle hustypene har mulighet for minst 2 stuer i separate etasjer, noe som tilrettelegger for at ulike aktiviteter kan foregå i huset samtidig.

     > Se bilder og tegninger av bolig

 

UTOMHUS


Fra carporten kan en gå under tak til hovedinngangsdøren. Carportene på de to ytterste husene er åpne på sidene, for å få ekstra god plass rundt bilen. De utvendige bodene er plassert mellom eiendommene for å skape et skjermet gårdsrom. Det er plass til én til to ekstra biloppstillingsplasser i gårdsrommet. Ytterst mot veien er det plass for et beplantningsareal i henhold til reguleringsplanen, som vil gi et vennlig inntrykk mot veien.

Sprang i bygningsmassen gjør at uteplassene i hagen kan plasseres inn i skjermede kroker, uten innsyn fra naboer. Sprangene hjelper også til med å privatisere takterrassene.

     > Last ned prospektet her
 

KJØP AV BOLIG


Prosjektet Sørbøhagene er vunnet i prosjektkonkurranse i regi Sandnes tomteselskap. Vinnerkriteriene for et prosjekt i en slik konkurranse er at boligene skal være spesielt tilpasset førstegangsetablerere - det gjelder seg både romløsning, arkitektur, materialbruk og ikke minst pris ut i marked. Historisk har dette vært en pris som har ligget under markedspris, men med dette følger også noen tildelingskriterier for hvem som kan kjøpe disse boligene samt et eget søknadsskjema (Last ned under). 
 
  • Søker må være fylt 18 år.
  • Søker må bekrefte at boligens formål er eget bruk.
  • Søker må svare på om søker eier bolig fra før, og bekrefte at ved eid bolig legges denne boligen for salg.
  • Søkere som tidligere har fått tildelt tomt eller bolig i prosjektkonkurranse er ikke kvalifisert.
  • Dersom boligen selges før det har gått tre år fra signert kjøpekontrakt, kan ikke boligen selges for en pris høyere enn det den ble kjøpt for med tillegg for indeksregulering etter KPI, megleromkostninger samt dokumenterte oppgraderinger .

Er du interessert i boligene last ned søknadsskjema under (word-dokument):
SØKNADSFRIST: 18. juli 2019 (Tildeling i uke 32)

Last ned søknadskjema

mis