Stolt bolig

Stolt Bolig ble etablert i 2010 og har etterhvert blitt en godt synlig aktør i regionens boligmarked. Til tross for vår unge alder har menneskene i selskapet lang erfaring, og selskapet har etterhvert opparbeidet seg en solid økonomi og handlekraft.
Fagfolk

Engasjerte

Fagfolk

Stolt Bolig består av engasjerte mennesker med lidenskap for faget. Vi jobber hardt hver dag for å skape gode hjem for våre kunder - og vakre omgivelser for folk flest.

FOLK ER

ULIKE

Folk er ulike. Boligdrømmene er ulike. Vår filosofi er at boliger blir best når de skapes ut fra omgivelsene de skal bygges i, og menneskene som skal leve i dem.
Nokkelhull
01s

SLik

jobber vi

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, med formål om å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.
Stolt Prosjekt AS faller inn under åpenhetsloven og har forankret arbeidet med aktsomhetsvurderinger i selskapets styre.
 
Aksomhetsvurdering
Stolt Prosjekt AS anerkjenner sitt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Leverandører og forretningsforbindelser blir kartlagt og det blir foretatt løpende vurderinger i forhold til risiko knyttet opp mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Rapporten for redegjørelsen av aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven vil publiseres her på årlig basis innen 30. juni hvert år.

Informasjonsforespørsler tilknyttet åpenhetsloven kan rettes til post@stoltbolig.no

Les våre etiske retningslinjer for leverandører (pdf)

Les konsernets redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven (ekstern link)