Boretunet

Hytter på Bore
Byggeår: 2019-2021

Arkitektoniske strandhytter få meter fra stranden på Bore.
Foto: Fabel Media