Rindahagen

Rekkehus i Sandnes
Byggeår: 2020-21

Familevennlige rekkehus  
Foto: Fabel Media