Sølvbunkerveien

Enebolig på Kristianlyst
Byggeår: 2021-2022
Arkitekt: Bent Eddie

Boligområde i Stavanger
Foto: Fabel Media