Stokkavikvn-gen
Krabbaviga%CC%8A_Ja%CC%8Asund-utv_DJI_0412
shutterstock_1591097467

Stokkavik - Jåsund

En ny bydel i havkanten

Ytterst på kanten av Jåsund ligger Stokkavik, et nytt boligområde med 750 - 950 boenheter, offentlig arealer, næring, veier lek og store grøntområder. Her planlegger Stolt Bolig å bygge flere rekkehus.

Boliger for alle 
Det nye boområdet er fortsatt under planlegging, men det som er sikkert er at her blir det boliger både for unge og eldre - for deg som trives alene – og for deg som vil bo med flere. Planen er 1. gangsbehandlet og har vært ute på høring. Hele boområdet tilrettelegges av Jåsund Utviklingsselskap.

MELD DIN INTERESSE
Ønsker du å få informasjon om vårt rekkehus-prosjekt når vi har det klart - meld din interesse i skjema nederst.
Skjermbilde%202023-03-01%20kl_%2015_02_40b
Skjermbilde%202023-03-01%20kl_%2015_02_51

MELD INTERESSE FOR PROSJEKT

application-symbol